Nieuwe voorwaarden deelnemen aan de wedstrijden

De naam Breitensport® is een geregistreerde naam die alleen gebruikt mag worden na toestemming voor de cursussen en wedstrijden. Het is niet toegestaan de naam voor een hondenschool of als toevoeging aan een naam te gebruiken. Bij misbruik van deze naam worden juridische stappen ondernomen.

Vanaf heden bestaat de mogelijkheid voor niet aangesloten verenigingen, clubs, hondenscholen ook deel te nemen aan de wedstrijden Breitensport®.

Op deze wijze wordt aan eenieder de mogelijkheid geboden kennis te maken met de gezellige wedstrijden Breitensport® en om hier volwaardig aan mee te doen. Tevens willen wij de niet aangesloten verenigingen etc enthousiast maken om alsnog aan te sluiten bij de Stichting Breitensport Nederland met allerhande voordelen.

Met lidmaatschap Zonder lidmaatschap
jaarlijkse contributie geen contributie
inschrijfgelden wedstrijden € 15,00 inschrijfgelden wedstrijden € 20,00
tarief startlicentie 3,50 tarief startlicentie € 5,00
licentie onbeperkt geldig mits wordt voldaan aan het gestelde in het Reglement. licentie per kalenderjaar aanvragen
mogelijkheid tot organiseren wedstrijden geen eigen wedstrijden
naamgebruik Breitensport® geen naamgebruik Breitensport®
Ondersteuning vanuit de SBN geen ondersteuning vanuit de SBN

Het Reglement Breitensport® 2018 zal worden aangepast.

Inschrijfformulieren wedstrijden zullen worden aangepast.

Daglicentie komt te vervallen.

Voor aanvullende informatie, vragen en/of opmerkingen mailto:secretaris@breitensport.nl

27 februari 2022