Landelijke informatieverstrekking Breitensport®

Vandaag onderstaand mailbericht verzonden aan alle KC’s/verenigingen in Nederland.

Goedendag,

Graag vragen wij uw aandacht voor de hondensport Breitensport®, een attractieve discipline binnen de hondensport.

Een combinatie van gehoorzaamheid en spelonderdelen. Uitvoerbaar op elk niveau, beginner tot veteraan, jong en oud, man en vrouw, wedstrijd of recreatief.

Stichting Breitensport® Nederland is de overkoepelende organisatie ter bevordering van de Breitensport® in Nederland.

Onze doelstelling:

De Stichting is sinds 1996 bezig met het promoten en begeleiden van de Breitensport®.

Als overkoepelende organisatie van alle aangesloten instanties beoogt de Stichting:

 • de samenbundeling en ondersteuning van alle Breitensport®  – beoefenaars te vergroten;
 • de amateursport, welke verband houdt met de Breitensport®, te stimuleren in al zijn verschijningsvormen, ter bevordering van de liefhebberij in de sport met honden;
 • het bieden van onderdak aan groeperingen die op alle gebieden (VK, Duurloop, CSC en QSC) activiteiten ontplooien;
 • het jaarlijks organiseren van het (Inter)nationaal Breitensport® evenement;
 • het coördineren van (inter)nationale wedstrijden met onder andere Duitsland en België;
 • het opleiden van keurmeesters en instructeurs voor aangesloten instanties;
 • het geven van workshops en demonstraties.

Bij de Stichting zijn een aantal verenigingen aangesloten welke een jaarlijkse bijdrage betalen.

De aangesloten verenigingen organiseren ieder jaar een wedstrijd voor zowel de recreant als competitielopers, dit alles laagdrempelig altijd in een gemoedelijke sfeer.

Voorheen mochten alleen de aangesloten verenigingen en hun leden deelnemen aan deze wedstrijden echter om de sport zo breed mogelijk te dragen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd waaronder het toelaten van niet aangesloten verenigingen (en getiterde honden in Nederland).

Daar gebleken is dat Breitensport® niet zo bekend is, is er besloten tot het aanschrijven van Nederlandse kynologenclubs/verenigingen Nederland en overige belangstellenden om hier kennis van te nemen. Mochten hieruit vragen komen dan kunt u altijd contact met ons opnemen om deze vragen te beantwoorden. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u uit te nodigen een wedstrijd Breitensport® bij te wonen, u kunt daar uiteraard ook al uw vragen en opmerkingen stellen. De wedstrijddata zijn:

Mocht u al Breitensportlessen aanbieden wijs ik u graag op onderstaande opmerking.

 Breitensport®

De naam Breitensport® is een geregistreerde naam die alleen gebruikt mag worden na toestemming Stichting Breitensport® Nederland.

Het is niet toegestaan de naam voor een hondenschool of als toevoeging aan een naam te gebruiken. Bij misbruik van deze naam kunnen juridische stappen worden ondernomen.

Demo filmpje Breitensport® https://www.youtube.com/watch?v=9v4YIH1aym0

Ik hoop uw belangstelling te hebben gewekt en zie u graag op een van de wedstrijden om onder het genot van een kop koffie/thee uw vragen te beantwoorden.

Mocht u via de mail vragen en/of opmerkingen hebben kunt u mij via onderstaand mailadres bereiken.

Mocht u geen prijs meer stellen op informatie over Breitensport®, verzoek ik u een mail te sturen. Ik zal u dan uit de lijst halen.

Met vriendelijke groet

Liz Burggraaf

 

 

Nieuwe voorwaarden deelnemen aan de wedstrijden

De naam Breitensport® is een geregistreerde naam die alleen gebruikt mag worden na toestemming voor de cursussen en wedstrijden. Het is niet toegestaan de naam voor een hondenschool of als toevoeging aan een naam te gebruiken. Bij misbruik van deze naam worden juridische stappen ondernomen.

Vanaf heden bestaat de mogelijkheid voor niet aangesloten verenigingen, clubs, hondenscholen ook deel te nemen aan de wedstrijden Breitensport®.

Op deze wijze wordt aan eenieder de mogelijkheid geboden kennis te maken met de gezellige wedstrijden Breitensport® en om hier volwaardig aan mee te doen. Tevens willen wij de niet aangesloten verenigingen etc enthousiast maken om alsnog aan te sluiten bij de Stichting Breitensport Nederland met allerhande voordelen.

Met lidmaatschap Zonder lidmaatschap
jaarlijkse contributie geen contributie
inschrijfgelden wedstrijden € 15,00 inschrijfgelden wedstrijden € 20,00
tarief startlicentie 3,50 tarief startlicentie € 5,00
licentie onbeperkt geldig mits wordt voldaan aan het gestelde in het Reglement. licentie per kalenderjaar aanvragen
mogelijkheid tot organiseren wedstrijden geen eigen wedstrijden
naamgebruik Breitensport® geen naamgebruik Breitensport®
Ondersteuning vanuit de SBN geen ondersteuning vanuit de SBN

Het Reglement Breitensport® 2018 zal worden aangepast.

Inschrijfformulieren wedstrijden zullen worden aangepast.

Daglicentie komt te vervallen.

Voor aanvullende informatie, vragen en/of opmerkingen mailto:secretaris@breitensport.nl

27 februari 2022

 

Breitensport en titeren

Op de wedstrijden Breitensport® bestaat vanaf heden de mogelijkheid om ook met honden die zijn getiterd deel te nemen aan de wedstrijden Breitensport®. Op de wedstrijd treffen we dus geënte en getiterde honden aan waarbij uiteraard voor beide categorieën geldt dat dit alleen mogelijk is na tonen geldig entingsbewijs met hierin opgenomen het titerbewijs.

In Nederland is toegang met titer geen probleem maar voor de wedstrijden in België geldt vooralsnog uitsluitend geldig entingsbewijs (inclusief Rabiës).

Reglement Breitensport® 2018 zal worden aangepast.

Voor vragen en/of opmerkingen mailto:secretaris@breitensport.nl

27 februari 2022

Het mag weer…..

Met het oog op de versoepelingen kan er weer gedacht worden aan wedstrijden Breitensport® 2022.

Helaas heeft Dierencentrum Sevenum met ingang van dit seizoen besloten niet meer aangesloten te zijn bij de Stichting Breitensport® Nederland in verband met, mede door de coronacrisis, geen belangstelling meer voor de aldaar gegeven cursussen Breitensport®. Wij danken Karlijn en Wilco voor de gastvrijheid en wensen hun veel succes met de onderneming.

Helaas voor dit jaar vooralsnog maar 4 wedstrijden. Zie de wedstrijdkalender. Dit jaar is ook geen competitiejaar maar zullen deze wedstrijden worden gebruikt als “ontmoetingswedstrijden”. Weer de sfeer van de wedstrijden proeven, niveau bekijken oftewel waar staan we.

Tevens wordt de eerste wedstrijd bij Zoete Lieve gebruikt om alsnog het competitiejaar 2019 af te sluiten. Immers er dient nog een kampioensbokaal te worden uitgereikt. Competitieoverzicht 2019.

We gaan er een goed wedstrijdjaar van maken en hopen op een grote opkomst.

24 februari 2022

Wedstrijd 5 september 2021 bij Zoete Lieve te ‘s-Hertogenbosch

Eindelijk konden we weer…..na op de kop af 2 jaar waren we terug in ‘s-Hertogenbosch waar we in 2019 waren geëindigd, voor een wedstrijd Breitensport. Weliswaar in een iets ander jasje gestoken maar daarom niet minder waardevol.

Enige tijd geleden, rekening houdende met de geldende coronamaatregelen, werden er mogelijkheden gezien voor een wedstrijd. Na een uitgaande mail naar de verenigingen had Zoete Lieve aangegeven hier hetzelfde idee over te hebben. Zo gezegd, zo gedaan en de organisatie werd opgetuigd; Zoete Lieve faciliteerde alles lokaal en de Stichting verzorgde de inschrijvingen en overige zaken. Een bijzonderheid was wel dat dit een open evenement zou worden, geen inschrijfkosten, geen startlicenties benodigd kortom voor eenieder toegankelijk. Nadeel hiervan was de afwezigheid van een prijzentafel en een sober karakter van de wedstrijd, behaalde resultaten blijven buiten beschouwing van de competitie. Voordeel daarentegen was de aanwezigheid van veel nieuwe deelnemers, kennismaken met een wedstrijd, bepalen behaalde niveau. Immers velen hebben weinig tot niet kunnen trainen.

Aan de reacties van de deelnemers te merken was eenieder verheugd weer eens aan een wedstrijd Breitensport mee te kunnen doen. Ik mag ook stellen dat deze dag een succes is geweest mede door de inzet van de vrijwilligers en keurmeesters! Ik hoop dat de nieuwe deelnemers de smaak te pakken hebben en de sfeer hebben geproefd van het wedstrijdlopen en dat we hen volgend jaar in een hopelijk regulier seizoen terug zien.

Facts & Figures

Keurmeesters:

 • Jack de Jong
 • Mia van Helden
 • Diana Los
 • Leidie Knobbe

Aantal inschrijvingen:

32 inschrijvingen in totaal waarvan uiteindelijk 4 afmeldingen om diverse redenen.

19 x Aspiranten waarvan 13 nieuwe deelnemers

6 x VK1 waarvan 1 nieuwe deelnemer

1 x VK2

3 x Veteranen

Promovendi

Annemarie Stuijvenberg met Riesenschnautzer Puck KC Pampus ==> VK1

Angelica Parilo met Duitse Herder Luna HS Zoete Lieve ==> VK2

Van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.

Uitslagen

Uitslag 2021 Zoete Lieve

Foto’s gemaakt door Peter Avesaath

Trieste mededeling

Vol ongeloof en verdriet moeten wij jullie in kennis stellen van het plotseling overlijden van onze Penningmeester Astrid van Zomeren.

Astrid was pas 1 jaar onze Penningmeester maar door de corona pandemie hebben we haar niet persoonlijk op een wedstrijd kunnen introduceren. Zij was echter voor velen geen onbekende binnen de Breitensport. Ruim 16 jaar geleden kwam zij op AKC Waterland in aanraking met Breitensport en werd vervolgens trainer, keurmeester en organisator van wedstrijden. Ik weet dat zij aan deze periode warme herinneringen bewaarde.

Na een periode van afwezigheid kwam zij weer bij AKC Waterland terug om kort daarna het Penningmeesterschap over te nemen van Diana Los. In deze hoedanigheid hebben we helaas fysiek niet veel contact gehad in verband met het afgelasten van alle wedstrijden.

Het bestuur verliest in Astrid een enthousiaste medebestuurder met een frisse blik op de sport. Zij zal gemist worden.

Wij wensen haar gezin, familie, vrienden heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Astrid wordt vrijdag 12 februari 2021 in kleine kring gecremeerd. Donderdagavond is gelegenheid tot afscheid nemen van 19.00 uur tot 20.00 uur:

 • Uitvaartcentrum Duin, v Maerlantstraat 4, 1813 BH Alkmaar

Correspondentieadres:

 • Morgen 22, 1841 EE Stompetoren

De crematieplechtigheid op vrijdag 12 februari 14.00 uur is uitsluitend voor genodigden maar is via een livestream te volgen:

Inloggegevens:

 • https://pci-webcast.nl
 • Plechtigheid ID: 140356
 • Wachtwoord: ce7692227024

 

 

Definitief vervallen wedstrijden 2020

Ter aanvulling op eerdere berichten m.b.t. wedstrijden Breitensport 2020 en maatregelen Coronavirus is besloten de komende wedstrijden van 23 augustus, 6 september en 27 september 2020 definitief te laten vervallen.

Het is een treurige beslissing maar vol goede moed wordt er gekeken naar het seizoen 2021.

Geniet van de zomer en let goed op jezelf…

 

Verdere maatregelen i.v.m. verspreiding Corona virus

Op 19 maart j.l heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied een berichtgeving verspreidt m.b.t genomen maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Corona virus.

“Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar”.

Aangezien de activiteiten op de de verenigingen, hondenscholen etc stil liggen en mede gelet op bovenstaand advies, heeft het Bestuur van de Stichting Breitensport Nederland besloten om de wedstrijden Breitensport tot nader order stil te leggen.

Bij wijzigingen zult u uiteraard geinformeerd worden. Let goed op jezelf en op elkaar.

De hele inhoud van het bericht Raad van Beheer

Corona virus

De Stichting Breitensport Nederland volgt de afgekondigde maatregelen van het Kabinet en RIVM mbt verspreiding van het Coronavirus.

Het gevolg is dat, in overleg met Bestuur en DC Sevenum en rekening houdend met de op dit moment onstane situatie in Limburg , de wedstrijd op 13 april a.s. bij DC Sevenum wordt verschoven naar een nog nader te bepalen datum.

Keurmeesters, contactpersonen bij de verenigingen en deelnemers zijn middels de mail geinformeerd.

Zodra er een nieuwe datum bepaald is zal deze z.s.m. bekend worden gesteld.