Belangrijke mededeling

Zoals gebruikelijk bij de wedstrijden dienen de entingsboekjes met daarin opgenomen de bijgewerkte rabiës- en reguliere entingen te worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat ter controle. Zonder entingsboekje of geldige entingen kan niet worden deelgenomen aan de wedstrijd.

In de verzonden uitnodiging voor deelname aan de wedstrijd bij HS Muizenheide te België op 7 mei 2017 is abusievelijk niet opgenomen dat honden, welke de grens over gaan, wettelijk dienen te beschikken over een geldige rabiës enting. Deze enting dient aantoonbaar te zijn in het entingsboekje en moet minimaal 21 dagen voor vertrek zijn toegediend.