Belangrijke wijziging wedstrijdkalender!

Door onvoorziene omstandigheden is de  wedstrijd op AKC Waterland verschoven van 26 juni 2022 naar 19 juni 2022. Wedstrijdkalender en inschrijfformulieren zullen aangepast worden.

Deze wedstrijd blijft sowieso onder voorbehoud in verband met levering nieuwe toestellen.

24 maart 2022