Breitensport en titeren

Op de wedstrijden Breitensport® bestaat vanaf heden de mogelijkheid om ook met honden die zijn getiterd deel te nemen aan de wedstrijden Breitensport®. Op de wedstrijd treffen we dus geënte en getiterde honden aan waarbij uiteraard voor beide categorieën geldt dat dit alleen mogelijk is na tonen geldig entingsbewijs met hierin opgenomen het titerbewijs.

In Nederland is toegang met titer geen probleem maar voor de wedstrijden in België geldt vooralsnog uitsluitend geldig entingsbewijs (inclusief Rabiës).

Reglement Breitensport® 2018 zal worden aangepast.

Voor vragen en/of opmerkingen mailto:secretaris@breitensport.nl

27 februari 2022