Reglementen

Stichting Breitensport Nederland is de eerste overkoepelende organisatie ter bevordering van de Breitensport® in Nederland. Onze doelstelling: Als stichting zijn wij sinds 1996 bezig met het promoten en begeleiden van de Breitensport®. Als overkoepelende organisatie van alle aangesloten instanties beoogt de stichting de samenbundeling en ondersteuning van alle Nederlandse Breitensport- beoefenaars te vergroten; de amateursport, welke verband houdt met de Breitensport te stimuleren in al zijn verschijningsvormen ter bevordering van de liefhebberij in de sport met honden.

De stichting biedt onderdak aan groeperingen die op alle gebieden (VK, Duurloop, CSC en QSC) activiteiten ontplooien. De stichting organiseert jaarlijks het (Inter)nationaal Breitensportevenement. Tevens coördineren wij (inter)nationale wedstrijden met onder andere Duitsland en België. Wij leiden keurmeesters en instructeurs op voor aangesloten instellingen en wij geven workshops en demonstraties.

Het reglement d.d. 2015 is aan te vragen bij de secretaris van de SBN.