Corona virus

De Stichting Breitensport Nederland volgt de afgekondigde maatregelen van het Kabinet en RIVM mbt verspreiding van het Coronavirus.

Het gevolg is dat, in overleg met Bestuur en DC Sevenum en rekening houdend met de op dit moment onstane situatie in Limburg , de wedstrijd op 13 april a.s. bij DC Sevenum wordt verschoven naar een nog nader te bepalen datum.

Keurmeesters, contactpersonen bij de verenigingen en deelnemers zijn middels de mail geinformeerd.

Zodra er een nieuwe datum bepaald is zal deze z.s.m. bekend worden gesteld.