Ger van Helden – onze hoffotograaf – overleden

Op 21 juni 2018 is Ger van Helden overleden. Zoals op de rouwkaart staat vermeldt: “Gevochten maar toch verloren”.

Ger is jarenlang de leverancier geweest van de wedstrijdfoto’s Breitensport en heeft daar menigeen een groot plezier mee gedaan. Samen met Mia was hij dan ook op alle wedstrijden aanwezig en was zeer betrokken. Ook was hij zeer actief bij zijn club DC Sevenum en konden zij altijd op hem rekenen (gevraagd en ongevraagd).

Sinds ruim een jaar was in kleine kring bekend dat Ger ziek was en een gevecht moest aangaan. Uiteraard betekende dit dat hij en Mia niet meer op alle wedstrijden aanwezig konden zijn. Maar als het even lukte kwamen ze langs, al was het maar voor een uurtje. De laatste keer dat Ger en Mia aanwezig waren was op de wedstrijd bij Zoete Lieve op 3 juni j.l. niet wetende dat we daar afscheid van elkaar namen.

Stichting Breitensport Nederland wenst Mia, kinderen en overige familie heel veel sterkte en kracht toe voor de komende periode waarin alles een plaats moet krijgen. Ger zal bij de Breitensport gemist worden……

Rouwkaart Ger