Landelijke informatieverstrekking Breitensport®

Vandaag onderstaand mailbericht verzonden aan alle KC’s/verenigingen in Nederland.

Goedendag,

Graag vragen wij uw aandacht voor de hondensport Breitensport®, een attractieve discipline binnen de hondensport.

Een combinatie van gehoorzaamheid en spelonderdelen. Uitvoerbaar op elk niveau, beginner tot veteraan, jong en oud, man en vrouw, wedstrijd of recreatief.

Stichting Breitensport® Nederland is de overkoepelende organisatie ter bevordering van de Breitensport® in Nederland.

Onze doelstelling:

De Stichting is sinds 1996 bezig met het promoten en begeleiden van de Breitensport®.

Als overkoepelende organisatie van alle aangesloten instanties beoogt de Stichting:

  • de samenbundeling en ondersteuning van alle Breitensport®  – beoefenaars te vergroten;
  • de amateursport, welke verband houdt met de Breitensport®, te stimuleren in al zijn verschijningsvormen, ter bevordering van de liefhebberij in de sport met honden;
  • het bieden van onderdak aan groeperingen die op alle gebieden (VK, Duurloop, CSC en QSC) activiteiten ontplooien;
  • het jaarlijks organiseren van het (Inter)nationaal Breitensport® evenement;
  • het coördineren van (inter)nationale wedstrijden met onder andere Duitsland en België;
  • het opleiden van keurmeesters en instructeurs voor aangesloten instanties;
  • het geven van workshops en demonstraties.

Bij de Stichting zijn een aantal verenigingen aangesloten welke een jaarlijkse bijdrage betalen.

De aangesloten verenigingen organiseren ieder jaar een wedstrijd voor zowel de recreant als competitielopers, dit alles laagdrempelig altijd in een gemoedelijke sfeer.

Voorheen mochten alleen de aangesloten verenigingen en hun leden deelnemen aan deze wedstrijden echter om de sport zo breed mogelijk te dragen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd waaronder het toelaten van niet aangesloten verenigingen (en getiterde honden in Nederland).

Daar gebleken is dat Breitensport® niet zo bekend is, is er besloten tot het aanschrijven van Nederlandse kynologenclubs/verenigingen Nederland en overige belangstellenden om hier kennis van te nemen. Mochten hieruit vragen komen dan kunt u altijd contact met ons opnemen om deze vragen te beantwoorden. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u uit te nodigen een wedstrijd Breitensport® bij te wonen, u kunt daar uiteraard ook al uw vragen en opmerkingen stellen. De wedstrijddata zijn:

Mocht u al Breitensportlessen aanbieden wijs ik u graag op onderstaande opmerking.

 Breitensport®

De naam Breitensport® is een geregistreerde naam die alleen gebruikt mag worden na toestemming Stichting Breitensport® Nederland.

Het is niet toegestaan de naam voor een hondenschool of als toevoeging aan een naam te gebruiken. Bij misbruik van deze naam kunnen juridische stappen worden ondernomen.

Demo filmpje Breitensport® https://www.youtube.com/watch?v=9v4YIH1aym0

Ik hoop uw belangstelling te hebben gewekt en zie u graag op een van de wedstrijden om onder het genot van een kop koffie/thee uw vragen te beantwoorden.

Mocht u via de mail vragen en/of opmerkingen hebben kunt u mij via onderstaand mailadres bereiken.

Mocht u geen prijs meer stellen op informatie over Breitensport®, verzoek ik u een mail te sturen. Ik zal u dan uit de lijst halen.

Met vriendelijke groet

Liz Burggraaf