Nieuwe bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling met ingang van 1 november 2017:

  • Voorzitter: Jack de Jong
  • Penningmeester: Diana Los
  • Secretaris: Liz Burggraaf

Mieke Hulst is als aftredend secretaris bedankt voor haar inzet voor de Stichting Breitensport Nederland.

De gebruikelijke contactgegevens zullen z.s.m. worden aangepast.