Wedstrijd bij AKC Waterland op 19 juni 2022

Toestellen accoord, weersomstandigheden perfect, enthousiasme groot. Helaas niet zoveel deelnemers. Deelname van AKC Waterland was 81% aangevuld met de resterende 19% van KC Pampus. Toch jammer dat er op dit moment blijkbaar alleen deelnemers van de organiserende vereniging inschrijven voor de wedstrijd. Was toch een goed verlopen, gezellige en sportieve dag.

Facts & Figures

Keurmeesters:

 • Diana Los
 • Leidie Knobbe

Aantal inschrijvingen:

18 inschrijvingen in totaal waarvan uiteindelijk 2 afmeldingen om diverse redenen.

9 x Aspiranten waarvan 6 nieuwe combinaties

5 x VK1 waarvan 2 nieuwe deelnemers

1 x VK2

1 x Veteraan

Promovendi

VK1

 • Martina Mijnders met Lagotto Romagnolo Giona (KC Pampus)
 • Annemarie Stuijvenberg met Bouvier Flandre Sunshine Superman la Cense du Balmeloku (AKC Waterland)

Van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat en veel succes in de klassificatie.

Uitslag 2022 AKC Waterland

Foto’s: helaas geen foto’s van onze fotograaf Peter ivm een auto-ongeval. Beterschap Peter en hopelijk tot de volgende keer.

Volgende wedstrijd is op zondag 17 juli a.s. bij KC Pampus te Almere. Ik hoop dat ik daar mede de debutanten van AKC Waterland weer mag tegenkomen.

Inschrijven voor de wedstrijd in Almere kan nog tot en met zondag 3 juli a.s. Niet vergeten!

Extra…….

Op zaterdag 17 september 2022 wordt de laatste wedstrijd van het seizoen 2022 georganiseerd door HS Zoete Lieve te ‘s-Hertogenbosch. Informatie volgt zsm.

Kampioenen 2019

“In het verlengde van de wedstrijd op het Slottoernooi werden de Kampioenen 2019 bekend gemaakt”.

Zo had het moeten zijn maar door de pandemie kon er geen enerverend slottoernooi plaatsvinden en werden de kampioenen, aan de hand van de laatste competitie uitslagen, pas in 2022 gehuldigd.

KAMPIOENEN BREITENSPORT 2019

ASPIRANTEN

 1. Robin Uijt de boogaardt met Hovawart Charlie (AKC Waterland)
 2. Mitchel Kraak met Rottweiler Angel ( AKC Waterland)
 3. Rachid Msequed met Nova Scotia Duck Tolling Retriever Ozzy (HS Zoete Lieve)

VIERKAMP – 1

 1. Wendy van den Aker met  X Labrador Kira (HS Zoete Lieve)
 2. Tetje Runhart met Border Collie Freya (KC Pampus)
 3. Frieda Tempels met Kooikerhondje Mira (HS Muizenheide)

VIERKAMP – 2

 1. Andre Molenaar met Golden Retriever Lea (AKC Waterland)
 2. Joke Bolte met Stabijhoun Femke (AKC Waterland)

VETERANEN

 1. Loes Ros met Nova Scotia Duck Tolling Retriever Clyde (AKC Waterland)

Allen van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Uitslag competitie 2019

 

Wedstrijd bij HS Zoete Lieve op 22 mei 2022

Op zondag 22 mei jl was het eindelijk weer zover…..na eerst de 2 jaren van corona lockdowns te hebben doorgemaakt kon er in september 2021 een gelegenheidswedstrijd georganiseerd worden en nu na een maandenlange stilte kon het nieuwe seizoen Breitensport van start gaan in het altijd zonnige Den Bosch. Weliswaar geen regulier competitiejaar maar dat was aan de resultaten niet te merken.

Facts & Figures

Keurmeesters:

 • Mia van Helden
 • Leidie Knobbe

Aantal inschrijvingen:

17 inschrijvingen in totaal waarvan uiteindelijk 2 afmeldingen om diverse redenen.

10 x Aspiranten waarvan 6 nieuwe combinaties

4 x VK1 waarvan 2 nieuwe deelnemers

1 x Veteraan

Promovendi

VK1

 • Linda uit de Bulten met Kooikerhondje Simba
 • Maud Impink met Nova Scotia Duck Tolling Retriever Badr
 • Mirjan Krijt met Oudduitse Herder Volvo ==> VK1

Van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat.

Uitslagen

Uitslag 2022 Zoete Lieve

Foto’s gemaakt door Peter Avesaath

FAQ Startlicenties

Gebleken is dat er onduidelijkheid bestaat omtrent het gebruik van startlicenties met name de geldigheidsduur. Heden een FAQ (veelgestelde vragen) geplaatst in het menu formulieren ter verduidelijking. Mochten er toch nog vragen blijven, neem gerust contact op met het wedstrijdsecretariaat.

22 mei 2022

Nieuwe aanmelding aangesloten verenigingen

 

We mogen een nieuwe hondenschool verwelkomen als aangesloten lid bij de Stichting Breitensport Nederland, Hondenschool Dussboel te Hooghalen.

Op dit moment nog geen mogelijkheid voor organisatie wedstrijden maar wie weet wat de toekomst brengen zal…

Sean en Marieke van harte welkom en hopelijk treffen we elkaar op enig moment.

30 maart 2022

Belangrijke wijziging wedstrijdkalender!

Door onvoorziene omstandigheden is de  wedstrijd op AKC Waterland verschoven van 26 juni 2022 naar 19 juni 2022. Wedstrijdkalender en inschrijfformulieren zullen aangepast worden.

Deze wedstrijd blijft sowieso onder voorbehoud in verband met levering nieuwe toestellen.

24 maart 2022

Landelijke informatieverstrekking Breitensport®

Vandaag onderstaand mailbericht verzonden aan alle KC’s/verenigingen in Nederland.

Goedendag,

Graag vragen wij uw aandacht voor de hondensport Breitensport®, een attractieve discipline binnen de hondensport.

Een combinatie van gehoorzaamheid en spelonderdelen. Uitvoerbaar op elk niveau, beginner tot veteraan, jong en oud, man en vrouw, wedstrijd of recreatief.

Stichting Breitensport® Nederland is de overkoepelende organisatie ter bevordering van de Breitensport® in Nederland.

Onze doelstelling:

De Stichting is sinds 1996 bezig met het promoten en begeleiden van de Breitensport®.

Als overkoepelende organisatie van alle aangesloten instanties beoogt de Stichting:

 • de samenbundeling en ondersteuning van alle Breitensport®  – beoefenaars te vergroten;
 • de amateursport, welke verband houdt met de Breitensport®, te stimuleren in al zijn verschijningsvormen, ter bevordering van de liefhebberij in de sport met honden;
 • het bieden van onderdak aan groeperingen die op alle gebieden (VK, Duurloop, CSC en QSC) activiteiten ontplooien;
 • het jaarlijks organiseren van het (Inter)nationaal Breitensport® evenement;
 • het coördineren van (inter)nationale wedstrijden met onder andere Duitsland en België;
 • het opleiden van keurmeesters en instructeurs voor aangesloten instanties;
 • het geven van workshops en demonstraties.

Bij de Stichting zijn een aantal verenigingen aangesloten welke een jaarlijkse bijdrage betalen.

De aangesloten verenigingen organiseren ieder jaar een wedstrijd voor zowel de recreant als competitielopers, dit alles laagdrempelig altijd in een gemoedelijke sfeer.

Voorheen mochten alleen de aangesloten verenigingen en hun leden deelnemen aan deze wedstrijden echter om de sport zo breed mogelijk te dragen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd waaronder het toelaten van niet aangesloten verenigingen (en getiterde honden in Nederland).

Daar gebleken is dat Breitensport® niet zo bekend is, is er besloten tot het aanschrijven van Nederlandse kynologenclubs/verenigingen Nederland en overige belangstellenden om hier kennis van te nemen. Mochten hieruit vragen komen dan kunt u altijd contact met ons opnemen om deze vragen te beantwoorden. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u uit te nodigen een wedstrijd Breitensport® bij te wonen, u kunt daar uiteraard ook al uw vragen en opmerkingen stellen. De wedstrijddata zijn:

Mocht u al Breitensportlessen aanbieden wijs ik u graag op onderstaande opmerking.

 Breitensport®

De naam Breitensport® is een geregistreerde naam die alleen gebruikt mag worden na toestemming Stichting Breitensport® Nederland.

Het is niet toegestaan de naam voor een hondenschool of als toevoeging aan een naam te gebruiken. Bij misbruik van deze naam kunnen juridische stappen worden ondernomen.

Demo filmpje Breitensport® https://www.youtube.com/watch?v=9v4YIH1aym0

Ik hoop uw belangstelling te hebben gewekt en zie u graag op een van de wedstrijden om onder het genot van een kop koffie/thee uw vragen te beantwoorden.

Mocht u via de mail vragen en/of opmerkingen hebben kunt u mij via onderstaand mailadres bereiken.

Mocht u geen prijs meer stellen op informatie over Breitensport®, verzoek ik u een mail te sturen. Ik zal u dan uit de lijst halen.

Met vriendelijke groet

Liz Burggraaf

 

 

Nieuwe voorwaarden deelnemen aan de wedstrijden

De naam Breitensport® is een geregistreerde naam die alleen gebruikt mag worden na toestemming voor de cursussen en wedstrijden. Het is niet toegestaan de naam voor een hondenschool of als toevoeging aan een naam te gebruiken. Bij misbruik van deze naam worden juridische stappen ondernomen.

Vanaf heden bestaat de mogelijkheid voor niet aangesloten verenigingen, clubs, hondenscholen ook deel te nemen aan de wedstrijden Breitensport®.

Op deze wijze wordt aan eenieder de mogelijkheid geboden kennis te maken met de gezellige wedstrijden Breitensport® en om hier volwaardig aan mee te doen. Tevens willen wij de niet aangesloten verenigingen etc enthousiast maken om alsnog aan te sluiten bij de Stichting Breitensport Nederland met allerhande voordelen.

Met lidmaatschap Zonder lidmaatschap
jaarlijkse contributie geen contributie
inschrijfgelden wedstrijden € 15,00 inschrijfgelden wedstrijden € 20,00
tarief startlicentie 3,50 tarief startlicentie € 5,00
licentie onbeperkt geldig mits wordt voldaan aan het gestelde in het Reglement. licentie per kalenderjaar aanvragen
mogelijkheid tot organiseren wedstrijden geen eigen wedstrijden
naamgebruik Breitensport® geen naamgebruik Breitensport®
Ondersteuning vanuit de SBN geen ondersteuning vanuit de SBN

Het Reglement Breitensport® 2018 zal worden aangepast.

Inschrijfformulieren wedstrijden zullen worden aangepast.

Daglicentie komt te vervallen.

Voor aanvullende informatie, vragen en/of opmerkingen mailto:secretaris@breitensport.nl

27 februari 2022

 

Breitensport en titeren

Op de wedstrijden Breitensport® bestaat vanaf heden de mogelijkheid om ook met honden die zijn getiterd deel te nemen aan de wedstrijden Breitensport®. Op de wedstrijd treffen we dus geënte en getiterde honden aan waarbij uiteraard voor beide categorieën geldt dat dit alleen mogelijk is na tonen geldig entingsbewijs met hierin opgenomen het titerbewijs.

In Nederland is toegang met titer geen probleem maar voor de wedstrijden in België geldt vooralsnog uitsluitend geldig entingsbewijs (inclusief Rabiës).

Reglement Breitensport® 2018 zal worden aangepast.

Voor vragen en/of opmerkingen mailto:secretaris@breitensport.nl

27 februari 2022