Bestuur

Bestuur Stichting Breitensport Nederland

Voorzitter: Jack de Jong

E-mail: voorzitter@breitensport.nl  

Secretaris: Liz Burggraaf

E-mail: secretaris@breitensport.nl  

Correspondentie adres:

Stichting Breitensport Nederland, J.A. Brinkmanstraat 4, 1333 ME Almere

Telefoon: 06-12402699 (bij geen gehoor voicemail s.v.p.)

Penningmeester: VACANT

E-mail: penningmeester@breitensport.nl

Rabobank: Stichting Breitensport Nederland
IBAN: NL39RABO0191291307
BIC: RABONL2U

Wedstrijdsecretariaat: Liz Burggraaf

E-mail: wedstrijdsecretariaat@breitensport.nl

Webmaster

E-mail: webmaster@breitensport.nl