Startlicenties 2019

Na jarenlang niet te zijn geindexeerd wordt het tarief voor een startlicentie (zowel voor wedstrijden als voor een incidentele dagwedstrijd) verhoogd van € 2,50 naar € 3,50. De startlicentie is nog steeds (vooralsnog) onbeperkt geldig mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Reglement Breitensport Nederland.