Stichting Breitensport Nederland met ingang van 1 maart 2023 opgeheven…

Onze dank gaat uit naar alle enthousiaste vrijwilligers, deelnemers en belangstellenden.

opheffen SBN 010323