Verdere maatregelen i.v.m. verspreiding Corona virus

Op 19 maart j.l heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied een berichtgeving verspreidt m.b.t genomen maatregelen ter voorkoming verspreiding van het Corona virus.

“Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar”.

Aangezien de activiteiten op de de verenigingen, hondenscholen etc stil liggen en mede gelet op bovenstaand advies, heeft het Bestuur van de Stichting Breitensport Nederland besloten om de wedstrijden Breitensport tot nader order stil te leggen.

Bij wijzigingen zult u uiteraard geinformeerd worden. Let goed op jezelf en op elkaar.

De hele inhoud van het bericht Raad van Beheer